LOSGEHEN 2010
2010-01-06 17:51:06

Wie en wat?

Organisator: 6HUMB
Soort: Fuif

Waar?
The Palace, Buizingen

Wanneer?
Vrijdag 22 Januari 2010 om 21:00, tot 4:00

Extra:
• Fuzzy Moose (Winners Belgium Dj Contest!)
• DB C-duction
• Synex
• MRTN'RTGR

Jeneverbar+ Witte wijn!

Vvk: 3euro Kassa: 5euro
BE THERE!

Link:
Meer info

1 of 2 fotografen aanwezig.

Geschreven door Tim

Geschreven door:

Titel:

Tekst: